*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

การประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. โดยมี พล.ต.ท พัฒนวุธ. อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธาน, พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.สงป. และ ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

  • images
  • images
  • images
  • images