*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

วันที่ 24 ธค63 เวลา 14.00น ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. ได้มีการประชุมบริหาร สงป. และรายงานตัวผู้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้บดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. โดยมี พล.ต.ท พัฒนวุธ. อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธาน และข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก ขึ้นไป เข้าร่วมประชุม

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images