*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

มอบนโยบายบริหารราชการ สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 12 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images