*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

งานแสดงความยินดีในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่ใน สงป.

  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images
  • images