*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สงป.

กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ

การควบคุมภายใน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Officer : CIO) สงป.