สำนักงานงบประมาณและการเงิน

*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

งานเพื่อเป็นเกียรติในวาระเกษียณอายุราชการ สงป. พ.ศ.2559

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2559

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนหนังสือราชการ

ณ ห้องประชุม กง.ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค.2559

รรท.ผบช.สงป. ประชุมมอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ณ ห้องประชุม งป.

ชั้น 4 อาคาร 5 ตร. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2559

การตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด สงป. ณ ห้องประชุม กช.

ชั้น 5 อาคาร 5 ตร. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2559

พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม
รรท.ผบช.สงป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
>>ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คำสั่ง ตร.ที่ ๘๗๑/๒๕๕๙ ลง ๒๘ ก.ย.๒๕๕๙ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร. new
>>ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
<WebLink>
คุณเข้าชมลำดับที่
Preservative Free Saline Solution
Www.free-counter-plus.com

โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 E-mail: budgetfinance@royalthaipolice.go.th