สำนักงานงบประมาณและการเงิน

*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 ตร. เมื่อ 28 ก.ค.2559

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนหนังสือราชการ

ณ ห้องประชุม กง.ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค.2559

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

ณ ห้องโถง กง. ชั้น 3 อาคา 5 ตร. เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนำทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2559

พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร
ผบช.สงป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
>>ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ new
คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘ ลง ๑ ต.ค.๒๕๕๘ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
>>ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
<WebLink>
คุณเข้าชมลำดับที่
Preservative Free Saline Solution
Www.free-counter-plus.com

โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 E-mail: budgetfinance@royalthaipolice.go.th