*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ในวันที่ 14 ก.พ.66 เวลา 11.00 น. พล.ต.ท โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป.

เป็นประธานในการรายงานตัวของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งใน สังกัด สงป.

ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

ในวันที่ 22 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป.

เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจ

ที่ได้รับการแต่งตั้งและข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานงบประมาณและการเงิน

ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.

ในวันพุธที่ 26 ต.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมคณะ

ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานได้ประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.

โดยมี พล.ต.ท โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป. , พล.ต.ต.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์ รอง ผบช.สงป. ,

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. และข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. สงป.ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ สงป. รวมพลังทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป.

เป็นประธานในพิธีเปิดและข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.

ณ บริเวณห้องโถง ด้านหน้ากองการเงิน ชั้น 3 อาคาร 5 ตร.

และในเวลาต่อมาได้เดินทางไปบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด อาคาร มภร. ชั้น 7 รพ.ตร.

วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 10.00น ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

ประชุมบริหาร สงป. และรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป.

โดยมี พล.ต.ท พัฒนวุธ. อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธาน และข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก ขึ้นไป เข้าร่วมประชุม


ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการบริหารงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.

แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ด้านงบประมาณ การเงิน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานและมาตราการประหยัดพลังงานของ สงป. ขึ้นเว็บไซต์ของ สงป.

รายงานการเงิน 30 ก.ย.64 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายงานผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของ ตร. 30 ก.ย.64

รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กฌ.ตร.) เป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงก์ด้านล่าง
https://www.chapanakit-rtp.org/mainnews/news/99

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน เดือน มิถุนายน 64