*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ในวันที่ 25 ก.ค.65 เวลา 11.30 น. สงป. นำโดย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.

และข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานงบประมาณและการเงิน จำนวนทั้งสิ้น 35 นาย

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

ณ บริเวณด้านหน้า กองการเงิน ชั้น 3 อาคาร 5 ตร. ด้วยการจัดทำ “กล่องปันรักและห่วงใยของ สงป.” จำนวน 70 กล่อง

ในวันที่ 25 ก.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.

เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมกองการเงิน ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

วันที่ 1 มิ.ย.65 สงป. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต “เราทำความดีด้วยหัวใจ รพ.ตร.”

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.65

โดย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. และข้าราชการตำรวจและลูกจ้างของ สงป.

ณ บริเวณห้องโถง ด้านหน้ากองการเงิน ชั้น 3 อาคาร 5 ตร.

และเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 รพ.ตร.

พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. มอบอินทผลัมให้แก่ราชการตำรวจ ในสังกัด สงป.

ที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาส เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ. 1443

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 10.00น ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.

ประชุมบริหาร สงป. และรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป.

โดยมี พล.ต.ท พัฒนวุธ. อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธาน และข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.

แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ด้านงบประมาณ การเงิน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานและมาตราการประหยัดพลังงานของ สงป. ขึ้นเว็บไซต์ของ สงป.

ขอเชิญเพิ่มเพื่อนกับ Line ฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.

รายงานการเงิน 30 ก.ย.64 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายงานผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของ ตร. 30 ก.ย.64

รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กฌ.ตร.) เป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงก์ด้านล่าง
https://www.chapanakit-rtp.org/mainnews/news/99

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 ก.ย.63


รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1 (เดือน ต.ค.-พ.ย.2563)

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการชุมนุมสาธารณะ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน เดือน มิถุนายน 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน เดือน พฤษภาคม 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน เดือน เมษายน 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน เดือน ตุลาคม 63-มีนาคม 64

ประกาศ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์จ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๕๓๐ รีม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ