***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 726
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
 รายละเอียด
    ไตรมาสที่  4 เดือน ก.ย.57 ตร.จะโอนเงินดังกล่าวให้หน่วยอีกหรือไม่ อย่างไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

กรณีไตรมาส 4 เป็นการจัดสรรเป็นรายเดือนตามสถานภาพเงินกองทุนฯ คงเหลือ โดยแยกเป็น 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 เดือน ก.ค. 57 อนุมัติ ตร. ลง 24 มิ.ย. 57 จำนวน 84,085,000 บาท

ครั้งที่ 2 เดือน ส.ค. 57 อนุมัติ ตร. ลง 18 ก.ค. 57 จำนวน 84,085,000 บาท

ครั้งที่ 3 เดือน ก.ย. 57 อนุมัติ ตร. ลง 26 ส.ค. 57 จำนวน 84,085,000 บาท 

ส่วนการโอนเงิน กองงบประมาณได้แจ้งให้ กองการเงิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายงบประมาณ 5 กองงประมาณ โทร.0 2205 2059 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-09-24 10:32:21] IP: 180.180.122.12
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน