***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1033
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกัก
 รายละเอียด
    

รบกวนขอสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร     ผู้ต้องกัก ดังนี้

1.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/43384 ลง 20 ก.ย.2535 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง

2.หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค. 2555 เรื่อง การขออนุมัติปรับค่าอาหารผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง ผู้ต้้องกัก และข้าราชการตำรวจในระหว่างถูกคุมขังทางวินัย 

      ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ           

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.อ.หญิงชนกสุฎา เพลากระโทก  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.อ.หญิงชนกสุฎา เพลากระโทก ] IP : 101.51.85.229
 
     
คำตอบ  
  รบกวนส่งเบอร์ fax หรือ e-mail มาให้ด้วย เพื่อที่กองการเงินจะได้จัดส่งเอกสารไปให้ ส่วนหนังสือตามข่้อ 1 ได้ตรวจสอบแล้วใช่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0502/43394 ลง 30 ก.ย. 2535 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขัง ใช่หรือเปล่าคะ
วันที่-เวลา: [ 2014-09-05 11:16:37 ] IP: 118.174.178.239
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน