***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 769
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ประสานการติดต่ออายัดเงินบำนาญ ร.ต.ต.เสงี่ยม หรือ พสิษฐ์ สวัสดี ลูกหนี้เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกำลังพล จำกัด
 รายละเอียด
    

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการทำเบิกจ่ายเงินบำนาญแก่ ร.ต.ต.เสงี่ยม หรือพสิษฐ์ สวัสดี

  ด้วยข้าพเจ้า พ.ต.ท.ชิติพัทธ์  ยางสวย สว.ตม.จว.เชียงราย ได้ค้ำประกันเงินกู้สามัญอให้แก่ ร.ต.ต.เสงี่ยม หรือพสิษฐ์ สวัสดี  รอง สว.กลุ่มงานเศรษฐกิจและสังคม สังกัด บก.ส.4 เลขที่สมาชิกสหกรณ์ 6626 จำนวน 1,030,000 บาท(หนึ่งล้านสามหมื่นบาท) และลาออกจากราชการหลบหนีและไม่นำเงินกู้ส่งคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกำลังพล จำกัด ต่อมาสหกรณ์ได้หักเงินเดือนของข้าพเจ้าในฐานธผู้ค้ำประกันตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เดือนละ 5,000 บาท จนมาถึงวันนี้ยังไม่สามารถติดตามตัว ร.ต.ต.เสงี่ยม หรือพสิษฐ์ สวัสดี ได้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับทราบและขอให้ฝ่ายบำเน็จบำนาญ กองการเงินโปรดอนุเคราะตรวจสอบการรับเงินบำนาญของ ร.ต.ต.เสงี่ยม หรือพสิษฐ์ สวัสดี ประสงค์ขอทราบดังนี้ ครับ

1. ร.ต.ต.เงี่ยม หรือพศิษฐ์ สวีสดี หมายเลขบัตรประชาชน 3-1012-00536-47-2 ปัจจุบันขอรับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญ  หากรับบำนาญ ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับหน่วยงานใด ในกองการเงิน สง.ตรวจแห่งชาติ เพื่อที่จะนำเรื่องนำเรียนเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไ

ขอบพระคุณครับ

     พ.ต.ท.ชิติพัทธื  ยางสวย  โทร 083-344-5656

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ให้ติดต่อที่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เบิกบำนาญ ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-06 14:32:25] IP: 118.172.230.132
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน