***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 812
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    บุคลากรด้านการเงิน
 รายละเอียด
    ทำไมให้ ตำรววจที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน ตามสถานีตำรวจ ต่างๆ ทำไมไม่รับ บุคลาการด้านการเงิน มาทำงานการเงิน บน สถานีตำรวจ เพื่อลดการผิดพลาด เพราะตำรวจที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่มีความรู้ ด้านนี้ 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เนื่องจากขาดแคลนกำลังพล และงบประมาณในการจัดหาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 10:52:48] IP: 125.25.205.81
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน