***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 817
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ประกอบเลี้ยงผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    ขอระเบียบการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาตัวใหม่ด้วยครับส่งทางอีเมล์ก็ได้ครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

รบกวนส่ง E-mail  หรือเบอร์ fax มาให้ด้วย กองการเงินจะได้ส่งเอกสารให้คะ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-07-24 15:11:43] IP: 118.174.178.115
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน