***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 905
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ตารางเงินเดือน 1 ม.ค. 56
 รายละเอียด
    

ทำไมตำรวจยังไม่ปรับเงินเดือนให้เท่ากับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งมีการปรับตารางเงินเดือนทั้งระบบแล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556  ซึ่งตำรวจยังไม่ได้ปรับเลยทำให้เสียสิทธิเมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดซึ่งจะน้อยกว่าข้าราชการพลเรือน/ท้องถิ่น

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน