***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 829
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เงินเดือนของข้าราชการบำนาญ
 รายละเอียด
    อยากทราบเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพปัจจุบันของผมเองครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

เรียน  พันตำรวจโท  สมนึก  เดชมาก ณ พัทลุง 

        ตามที่ท่านสอบถามถึงเรื่องเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพ มานั้น  กองการเงิน ขอเรียนดังนี้ 1. เงินบำนาญ รายเดือนของท่านคือ 25,1110.- บาท    2. และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ชคบ.) เป็นเงิน 4,544.- บาท  รวมแล้วเป็นบำนาญรายเดือน  29,655 บาท  ในระหว่างเดือน มีการหักภาษีเงินได้  170.20 บาท และหักเงินค่าฌาปนกิจประจำเดือนอีก 595.50 บาท  สรุปแล้ว เดือนกรกฏาคม 2557 จึงมีเงินบำนาญเข้าบัญชีท่าน 28,888.30 บาท    3.อนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทร 02-2051937 หรือสามารถติดต่อที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เนื่องจากเป็นหน่วยผู้เบิกบำนาญ ที่ดูแลฐานข้อมูลของท่าน

 

 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-07-31 17:00:15] IP: 118.174.178.8
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน