***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1270
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    

ตามที่ สงป.ได้ตอบคำถามให้ก่อนหน้านี้ดิฉันเข้าใจว่าเป็นระเบียบใหม่ค่ะ แต่เป็นระเบียบตัวเดิม จึงอยากขอระเบียบใหม่ที่ทาง สงป.ได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ 0010.181/2081 ลง 15 พ.ค. 2555 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ทราบ ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ตร.ลง 11 พ.ค. 2555 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค. 2555 โดยให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกินคนละวันละ 75 บาท เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายต่อไปค่ะ ซึ่งได้สอบถามไปยังต้นสังกัดแล้วแต่ไม่เห็นหนังสือฉบับดังกล่าว จึงขอรบกวน จาก สงป.อีกครั้งนะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ 

เบอร์โทร. 042-635183   โทรสาร.042-674695  สภ.หนองสูง

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กง.สงป. ได้ส่ง Fax ไปแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าได้รับแล้วหรือยัง ตอลกลับด้วยนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-06-12 14:45:03] IP: 118.172.230.197
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน