***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1220
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เงินค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    ส่ง e-mail เพื่อรับหนังสือ ที่ กค.ด่วนที่สุด ที่กค 0502/43394 ลง 30 ก.ย.2535 หรือ ส่ง Fax 0-4263-5183
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ข้อความนี้ส่งมา จำนวน 3 ครั้ง กองการเงินได้ส่งข้อมูลให้หมดแล้วนะคะ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-07-30 10:56:45] IP: 118.172.230.227
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน