***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 2539
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เงินอาหารผู้ต้องหา
 รายละเอียด
    

อยากไก้หนังสือ ที่ กค.ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๒/๔๓๓๙๔ ลง ๓๐ ก.ย.๒๕๓๕ เพื่อเป็นเอกสารปรกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาต่อไปค่ะ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนเข้าไป E-libary สงป. เลือก กองการเงิน เลือก หนังสือเวียน/ระเบียบ เลือก ค่าอาหารผู้ต้องกัก หรือ ส่งเมล์มาจะได้จัดส่งให้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2018-09-05 13:52:15] IP: 125.24.100.33
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน