***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 947
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    สอบถามเกี่ยวกับการปรับขั้นเงินเดือนผู้มีวุฒิ ป.ตรี
 รายละเอียด
    

เรียน ผู้บังคับบัญชา

      กระผม จ.ส.ต.เอกภาวิน บุญปาน ผบ.หมู่ แกก.ตชด.42 อยากสอบถามเกี่ยวกับการปรับขั้นเงินเดือนตามวุฒิ ป.ตรี ครับ ผม บรรจุเมื่อ 1 กพ. 47 ครับ ใช้วุฒิ ม.6 เมื่อปี ต.ค. ปี 53 ผมได้รับเงินเดือน ป1 ขั้น 18.5 เงิน 10030 / เม.ย. 54 ได้รับเงินเดือน ป 1 ขั้น 19.0 เงิน 10760 / ต.ค. 54 ได้รับเงินเดือน ป1 ขั้น 20.0 เงิน 11180 / 1 มค. 55 ผมได้ปรับเป็น ป 1 ขั้น 20.5 เงิน 11400 ขอให้ กง.ช่วยคำนวณการปรับเงินเดือนให้ผมเพื่อเป็นแนวทางหน่อยครับ เพราะผมสอบถามจากเพื่อนๆต่าง กก. ขั้นเงินเดือนต่างกันมาก ประมาณ 2 - 3 ขั้นเงินเดือน ทั้งๆที่รับราชการและใช้วุฒิการศึกษาเท่ากัน ตอนนี้ผมกินเงินเดือนจ่าเมื่อ ส.ค. 56 เป็น ป2 ขั้น 18.5 เงิน 14810 ได้ 2 ขั้น กอ.รมน.ปี 51 และ ปี 56 ของ ตร. 

ขอบคุณครับ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สอบถามโดยตรงได้ที่ฝ่ายการเงิน 1 กองการเงิน 0-2205-2325-6
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 11:01:19] IP: 118.172.230.9
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน