***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 936
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เงินตกเบิกกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนผู้มีวุฒิป.ตรี
 รายละเอียด
    

เรียน  ผู้บังคับบัญชาฯ

           กระผม ร.ต.ต.ภพชัยฯ   เป็นผู้หนึ่งที่เข้าข่ายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนดังกล่าว กล่าวคือกระผม บรรจุเป็นขรก.ตร.  ยศ ส.ต.ต. เมื่อ  1  พ.ค.2551 ที่สภ.ตาดโตน(วุฒิ ป.ว.ช. รุ่น นสต.2) ภ.จว.สกลนคร  ต่อมาย้ายมาสังกัดสภ.เมืองมหาสารคามเมื่อ 1 มิ.ย.2555  ซึ่ง  ภ.จว..มหาสารคามเป็นหน่วยงานที่ทำคำสั่งปรับเงินเดือนดังกล่าวจากประมาณ 8260  มาเป็น 11800 โดยประมาณ และเพื่อนรุ่นเดียวกันก็มีลักษณะเดียวกัน แต่ได้รับเงินตกเบิกฯประมาณ2  หมื่นกว่าบาท  แต่กระผมเองได้รับเพียง 460  บาทกระผมได้เข้าไปสอบถามกับการเงินภ.จว.มค..แล้วได้รับคำตอบว่าการเงินของภ.จว.อื่นใน ภ.4 ตีความในคำสั่งปรับเลื่อนเฃินเดือนผิดเดี๋ยวก็ได้ส่งคืนกันหมด

          กระผมจึงอยากนำเรียนปรึกษาว่าคำตอบที่จนท.ตอบนั้นถูกต้องหรือไม่  เนื่องจากเห็น ตร.ที่ย้ายมาจากภาคใต้คำสั่งปี56   เขายังได้รับเเงินดังกล่าวในสิ้นเดือนจะถึงนี้และหากเป็นการตีความที่ผิดของจนท.กง.ภ.จว.มค.จริงกระผมควรดำเนินการอย่างใดต่อเพื่อให้ได้รับเงินตามสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อคำความกระจ่างจากท่าน

                       ขอแสดงความนับถือ

                      ร.ต.ต.ภพชัย    มาตรา 

รอง  สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ปรก.สภ.ยางตลาด(0905861393) 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

คำถามที่ถามยังมีรายละเอียด  และข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน,เพียงพอ   รบกวนให้ผู้สอบถามติดต่อกลับที่หมายเลข 02-2052308, 02-2052409 ครับ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-04-22 11:38:30] IP: 125.25.205.10
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน