***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1220
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนคดีอาญา
 รายละเอียด
    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯไตรมาส 3 โอนเมื่อใดครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
   กง.ได้โอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ไตรมาส 3 ( เม.ย.-มิ.ย.57 ) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 1 เม.ย.2557 
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-04-17 10:29:31] IP: 118.172.230.184
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน