***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 957
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    รายละเอียดการอบรมทบทวนของสารวัตรการเงิน
 รายละเอียด
    หลกเกณฑการเขาอบรม   จบแลวไดเงนตแหนงมย แ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรณีเงินประจำตำแหน่งเป็นหน้าที่ของกองอัตรากำลังจะเป็นหน่วยพิจารณาตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 10:48:38] IP: 125.25.205.81
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน