***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 930
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    รายละเอียดการอบรมทบทวนของสารวัตรการเงิน
 รายละเอียด
    หลกเกณฑการเขาอบรม   จบแลวไดเงนตแหนงมย แ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : สารวัตรการเงิน  วันที่ - เวลา : [ สารวัตรการเงิน ] IP : 49.48.173.128
 
     
คำตอบ  
  กรณีเงินประจำตำแหน่งเป็นหน้าที่ของกองอัตรากำลังจะเป็นหน่วยพิจารณาตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
วันที่-เวลา: [ 2015-03-27 10:48:38 ] IP: 125.25.205.81
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน