***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1412
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกจ่ายเงินรางวัลจราจร
 รายละเอียด
    

1.ผู้มีสิทธิรับเงินในฐานะผู้ดำเนินการจับกุมมีได้เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งสายงานจราจรเท่านั้น ใช่หรือไม่ หน.หน่วยสามารถตั้งสายงานอื่นมาปฏิบัติและเบิกเงินรางวัล 60%ได้หรือไม่

2.ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานจราจรเป็นผู้มีสิทธิรับเงินในฐานะผู้ดำเนินการจับกุมและผู้สนับสนุนการจราจร รวมกันแล้วทั้งจับกุมและสนับสนุนต้องไม่เกิน หมื่น ถูกต้องหรือไม่

3.พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้กล่าวหา กรณีคดีจราจร ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย ในเขตเทศบาล พงส.จะเบิกเงนรางวัลในฐานะผู้จับกุมหรือผู้สนับสนุน ถ้าเบิกในฐานะผู้สนับสนุน ใครจะเป็นผู้กล่าวหา ตามบันทึกการเปรียบเทียบปรับต้องมีผู้กล่าวหา

4.สัดส่วนการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุน แบ่งเป็น 4 ส่วน 1 ส่วนสำหรับรอง สว.ขึ้นไป 3 ส่วน สำหรับ ผบ.หมู่ลงมา ถูกต้องหรือไม่(ตามสัดส่วนที่ ภ4 ส่งมาให้) หรือผู้สนับสนุนได้ 3 ส่วนเท่ากันทุกคน และผู้จับกุมและทำหน้าที่สนับสนุนด้วยได้รับเท่ากันทุกคน 1 ส่วน

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน