***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 950
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การรับเงินตกทอด
 รายละเอียด
    ไม่ได้รับคำตอบแต่ขอแจ้งใหัทราบว่าดิฉันยังมีชีวิตและไม่ได้สละสิทธิให้แก่ใคร ขอความยุติธรรมในการดำเนินเเท่านั้นเองค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน