***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1068
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    สอบถามการสอบ
 รายละเอียด
    สวัสดีครับ ผมเป็นบุคคลภายนอกครับ อยากทราบว่า ผมจบ ป.ตรี บัญชีบัณฑิต ไม่ทราบว่าในอดีตถึงปัจจุบันมีการเปิดสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็บตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือไม่ครับ เพราะผมติดตามข่าวแล้ว มีแต่เปิดสอบจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวน แล้วคาดว่าจะมีเปิดสอบของบุคคลพลเรือน สายการเงินการบัญชีบ้างไหมครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดสอบบุคคลภายนอกสายบัญชีไปเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 10:46:49] IP: 118.172.230.9
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน