***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 957
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    ข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร(AS01)
 รายละเอียด
    

หน่วยสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร(AS01)เรียบร้อยแล้ว ต่อมาต้องการแก้ไข อายุการใช้งาน เนื่องจากบันทึกข้อมูลผิด จะแก้ไขอย่างไร

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ใช้คำสั่งงาน AS02 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวรกรณีบันทึกข้อมูล อายุการใช้งานไม่ถูกต้อง
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-03-27 11:15:14] IP: 182.52.88.96
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน