***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1113
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเงิน
 รายละเอียด
    

เลขแระจำตัว 3-6301-00397-39-4 ดต.ภิญโญ อินทร์เรือง เสีย 31 ตค.56 ยื่นเรื่อง 8 พ.ย.56 ด้าย

รับ 3 ส่วนคือ

ส่วนที่1. เงินเดือน 3 เดือน  ม่ายมีคำถามค่ะ 

ส่วนที่2.เงินฌาบนกิจมีการเบลี่ยนแบลง ผู้รับเงิน ลูกแท้ๆโดนตัดชื่ออก ใส่ชื่อฮลานของแม่เลี้ยงลงแทน เรายกใฮ้ ช่างเค้าเพราะมันโกง ยกใฮ้พวกมัน ม่ายยุติธรรม และเราม่ายอยากมีเรื่อง

คำถามค่ะ 

ส่วนที่3. บำเฮน็จตกทอด ใช้เวลานานมั้ยกว่าจะด้ายค่ะ

 ขอบคุนสำฮรับคำตอบค่ะ และขอบคุณฮลวงที่มีกฏฮมายบังคับในส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 3 ที่ทายาทแท้ๆๆๆด้ายรับสิทธิค่ะ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทแล้วเมื่อวันที่ 10 ม.ค.57  (หน่วยผู้เบิกบำนาญ กก.ตชด.31) ค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-07-06 18:30:05] IP: 118.172.230.132
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน