***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1148
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอทราบรายละเอียดการปรับเงินเดือน
 รายละเอียด
    รับราชการตั้งแต่ปี 2544 ใช้วุฒิ ม.6 อยากทราบรายละเอียดการปรับเงินเดือน ตอนนี้รับ ป.2 ขั้น 20 เงินเดือน 15,540 บาท ได้ 2 ขั้น 3 ปี
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สอบถามได้โดยตรงที่สำนักงานกำลังพลครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 10:58:09] IP: 180.180.122.12
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน