***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 907
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเรียกตัวเข้ารับตำแหน่ง
 รายละเอียด
    

การเรียกตัวเข้ารับตำแหน่งของตำรวจที่สอบเลื่อนขั้นชั้นสัญญาบัตร

เรียกวันไหนครับ 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : เตชิน จันทร์กอง  วันที่ - เวลา : [ เตชิน จันทร์กอง ] IP : 49.49.187.61
 
     
คำตอบ  
  สอบถามได้ที่กองทะเบียนพลครับ
วันที่-เวลา: [ 2015-03-27 10:45:23 ] IP: 118.172.230.9
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน