***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1053
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    รหัสบัญชีย่อย และรหัสเจ้าของบัญชีย่อย ปี 2556
 รายละเอียด
    อยากทราบว่า  จะโหลดรหัสบัญชีย่อย และรหัสเจ้าของบัญชีย่อย ปี 2556 เพื่อประกอบการเบิกงบประมาณ ได้ที่ไหนคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน