***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1094
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอสำเนาหนังสือ สงป.
 รายละเอียด
    

ขอสำเนาหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.3231991  ลง 10 เม.ย.2556  

เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ

พ.ศ.2556  

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน