***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 934
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    งบประมาณก่อสร้างสำนักงานตำรวจ(ห้องสืบสวน)
 รายละเอียด
    

1.อยากทราบว่างบประมาณก่อสร้างสำนักงานตำรวจท้องที่(ห้องสืบสวน)มีงบประมานก่อสร้างห้องสืบสวนหรือเปล่า

2.งบประมาณก่อสร้างห้องสืบสวนคนละส่วนกับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานตำรวจท้องที่หรือเปล่า

3.การก่อสร้างห้องสืบสวนสามารถใช้เงินงบประมาณของสำนักงานประจำท้องที่ได้หรือเปล่า

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ไม่มีงบประมาณสำหรับก่อสร้างห้องสือบสวน เนื่องจาก ตร. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแต่อย่างใด
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-01-28 14:06:08] IP: 180.180.122.12
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน