***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1066
 ประเภท : ด้านงบประมาณ
 เรื่อง
    ระบบฟ้องว่า “ไม่สามารถโอนงบประมาณได้ "
 รายละเอียด
    ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไม่ได้ ระบบฟ้องว่า “ไม่สามารถโอนงบประมาณได้กรุณาตรวจสอบข้อมูลการโอนของท่าน ”
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 
  • กรณีนี้เกิดจากการระบุเหตุผลไม่สอดคล้องกับประเภทเอกสาร ให้ทำการตรวจสอบเหตุผล
    ในการโอน เลือกเหตุผลให้สอดคล้องกับประเภทเอกสาร เช่น ประเภทเอกสาร 3000
    เหตุผล 3001 หรือ 3002 เท่านั้น

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-03-27 10:45:39] IP: 101.108.30.122
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน