***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1298
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ตรวจสอบคุณวุฒิ สอบสายบัญชี
 รายละเอียด
    เนื่องจากได้จบ ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกการจัดการทั่้วไป (แขนงการบัญชี) ป.ตรี 2 ปี และ ปวส.บัญชี ปวช.บัญชี สามารถสอบสายบัญชีได้ไหม
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ผู้อยากมีติดดาว  วันที่ - เวลา : [ ผู้อยากมีติดดาว ] IP : 113.53.159.98
 
     
คำตอบ  
  ปีนี้คาดว่าจะไม่มีการสอบสายบัญชี อาจจะมีเพียงสายการเงินค่ะ
วันที่-เวลา: [ 2013-02-13 15:14:42 ] IP: 101.108.18.65
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน