***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1329
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ตรวจสอบคุณวุฒิ สอบสายบัญชี
 รายละเอียด
    เนื่องจากได้จบ ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกการจัดการทั่้วไป (แขนงการบัญชี) ป.ตรี 2 ปี และ ปวส.บัญชี ปวช.บัญชี สามารถสอบสายบัญชีได้ไหม
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ปีนี้คาดว่าจะไม่มีการสอบสายบัญชี อาจจะมีเพียงสายการเงินค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2013-02-13 15:14:42] IP: 101.108.18.65
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน