***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 68
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ได้รับคำตอบทางว.13 จาก ร.ต.อ.หญิง ทิพวรรณฯ แล้ว ขอขอบคุณครับ
 รายละเอียด
    กรณี - จะสามารถขอรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยไม่ต้องเดินทางไกล
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน