***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 972
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    วุฒิที่ใช้สอบสายการเงิน
 รายละเอียด
    ขอสอบถามวุฒิที่ใช้สอบสายการเงินค่ะ ถ้าเป็นสายบริหารธุรกิจ สอบได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ อย่าเช่น บริหารธุรกิจสายการตลาด การจัดการ แบบนี้สามารถสอบสายการเงินได้ไหมคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะต้องตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. ให้เป็นคุณวุฒิในทางที่กล่าวข้างต้นด้วยค่ะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2013-02-13 15:21:01] IP: 125.24.160.56
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน