***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 39
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เบิกค่าเช่าบ้าน
 รายละเอียด
    1.กรณีได้รับคำสั่งไปประจำที่ใหม่ ตามวาระแต่งตั้งโยกย้ายระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ (ในระดับ รอง สว.) แต่ไม่ได้ทำบันทึกสมัครใจขอแต่งตั้งโยกย้ายเสนอผ่านตามลำดับชั้น ถือว่าเป็นกรณี ตามคำร้องขอของตนเอง ตาม พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2547 ม.7 (3) หรือไม่ 2.ตามคำร้องขอของตนเอง มีการพิสูจน์ทราบได้อย่างไร ต้องทำบันทึกสมัครใจขอย้าย หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนติดต่อกลับ 0 2205 2309
ผู้ตอบ :[กง.6] วันที่-เวลา: [2020-03-17 10:55:08] IP: 125.24.168.151
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน