***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 72
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    จะสามารถขอรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยไม่ต้องเดินทางไกล
 รายละเอียด
    ขอเรียนถามท่านผู้เกี่ยวข้องว่าว่า จะสามารถขอรับบำเหน็จดำรงชีพ อายุ ครบ 65 ปี โดยการโอนเข้าบัญชีโดยตรง เช่นเดียวกับครั้งแรกที่โอนเข้าเมื่อปี ที่ปลดเกษียณ 2558 โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่ฝ่ายการเงิน บก.อก.ภ.4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น จะต้องดำเนิการอย่างไรบ้าง เพราะมีภูมิลำเนา อยู่กทม.และปริมณฑล ล่าสุดอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ สุขภาพร่างกายอาจเป็นอุปสรรคในการเดินทางไกล เพราะโดนย้ายไปก่อนเกษียณ จาก กก.อก.บก.ตม.1 ขอทราบคำแนะนำ เพราะต้องผ่าน ตร.ก่อนกรมบัญชีกลาง (ตอนทำบัตรประจำตัวเกษียณก็ทำที่แผนกดัชนี สกพ. เพราะเคยอยู่ในสังกัด สกพ.ตร.ก่อนโดนยุบ ประมาณ 10 ปี ทพ. และ อต.เคยทำระบบควบคุมการถือจ่ายให้เป็นดิจิทัลเพื่อตรวจสอบกับกรมบัญชีกลาง) กรณีทำเรื่อง ฌาปนกิจก็ไปติดต่อที่กองสวัสดิการตั้งแต่แรก อายุจะครบ 65 จึงต้องติดต่อมาก่อน ครบ 70 จะได้สะดวกไปโดยอัตโนมัติ และจะแจ้งให้ผู้ที่มีสภาวะเดียวกันทราบ มือถือ 097-2801571 ขอทราบหมายเลขติดต่อกับงานที่เกี่ยวข้องของท่านด้วย ยินดีรับทราบข้อมูลจากท่าน ขอแสดงความขอบคุณมาล่วงหน้าครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน