***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 6539
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    สายธุรการ หรือ สาย ธร.,ส.
 รายละเอียด
    สายธุรการตาม สภ.ฯ ค่าล่วงเวลา มีเหมื่อนเขาไหมครับ หรือแต่ รอส่วนแบ่งจากเบี้ยเลี้ยงกับสาย ป.สส.จร. ได้เดือนละ 1,200 บาท (เห็นการเงินทำค่าล่วงเวลาอยู่แต่ สายธุรการ กับ สาย ส.ไม่มีจะได้เต็มตามกำหนด และไม่เคยได้เลย อยากให้มีคำสั่ง ออกมาเลยว่าให้ค่าล่วงเวลากับสายธุรการ แม้แต่สารวัตรธุรการก็ไม่มีได้ นอกจากในภาค กับ ภ.จว. ช่วยให้มีค่าล่วงเวลาด้วยครับจะได้มี ค่าครองชีพกับเขาบ้าง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สอบถามได้ที่กองอัตรากำลังครับ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-03-27 10:42:10] IP: 118.172.230.9
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน