***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 50
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 รายละเอียด
    เบิกค่าเล่าเรียนบุตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  สามารถไปดูรายละเอียด การส่งเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เอกสารต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 หรือหากมีข้อมูลหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม 022052103
ผู้ตอบ :[กง.2] วันที่-เวลา: [2020-02-28 16:20:53] IP: 101.108.105.165
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน