***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 43
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เงินประจำตำแหน่ง พงส.
 รายละเอียด
    คำสั่ง ตร.ภ.6 เมื่อ ธ.ค.62 โยกย้ายผมจาก สว.(สอบสวน) จว.ตาก มาเป็น สว.(สอบสวน) จว.พิษณุโลก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.62 โดยให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 16 ธ.ค.62 แต่ทาง จว.ตาก มีภาระกิจถวายความปลอดภัย จึงเลื่อนการส่งตัวไปในวันที่ 20 ธ.ค.62 โดยคำสั่ง ผบก.ฯ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 13-19 ผมก็ยังปฏิบัติหน้าที่สอบสวนอยู่ที่สังกัดเดิม อยากทราบว่าในช่วงวันที่ 13-19 ธ.ค.62 ผมมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ หรือต้องถูกตัด ถ้าถูกต้ดเพราะอะไร (มีคุณสมบัติครบตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน พ.ศ.2559)
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนสอบถามไปยังกองอัตรากำลังค่ะ
ผู้ตอบ :[กง.6] วันที่-เวลา: [2020-02-04 10:26:16] IP: 125.24.166.148
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน