***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 52
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ
 รายละเอียด
    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ และ ขอคำสั่ง ตร. ที่ 428/2561 ลง 16 ก.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช้าที่พักให้แก่แพทย์ และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ระยะเวลาทีทำการชันสูตรอยู่ในปีประมาณที่ผ่านมา สามารถนำมาเบิกปีงบประมาณนี้ได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  รบกวนขอ e-mail ค่ะ
ผู้ตอบ :[กง.6] วันที่-เวลา: [2020-01-27 13:42:15] IP: 125.24.174.85
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน