***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 78
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ลาออกจากราชการรับบำเหน็จภายหลังสอบเข้ารับราชการตำรวจ
 รายละเอียด
    ลาออกจากข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน รับบำเหน็จ ภายหลังสอบกลับเข้ารับราชการเป็น นายตำรวจสัญญาบัตรได้ สามารถคืนเงินบำเหน็จภายใน 90 วัน เพื่อขอรับเงินเดือนเดิมตอนเป็นตำรวจชั้นประทวน ได้หรือไม่คับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ถึง ผู้ตั้งคำถาม ประเด็น รับบำเหน็จไปแล้วต่อมากลับเข้ารับราชการ วันที่ออกและวันที่กลับเป็นวันก่อนหรือหลัง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญประกาศใช้ .. ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่งานบำนาญ กง. 02-205-1617 / 02-205-1614
ผู้ตอบ :[กง.1] วันที่-เวลา: [2020-01-20 10:34:26] IP: 125.24.171.25
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน