***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 95
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การขอร้บเงินบำเหน็จตกทอด
 รายละเอียด
    สอบถามค่ะ เนื่องจาก ร.ต.อ.ธรียศ สมานวงศ์รักษ์ ได้เสียชีวิตลงเมือวันที่ 22 พ.ค. 61ที่ผ่านมา ครอบครัวผมได้ยื่นเรื่องเงินบำเหน็จไปแล้ว และได้รับไปแล้วในบางส่วน เหลือในส่วนของมารดา ร.ต.อ.ธรียศ ที่ยังไม่ได้รับ เพราะขาดใบเปลี่ยนชื่อของมารดา ร.ต.อ.ธรียศ ทางญาติได้ไปติดต่อของคัดลอกเอกสารใบเปลี่ยนชื่อแล้ว แต่ทางอำเภอค้นหาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อไม่พบ เพราะมารดาของ ร.ต.อ.ธรียศ ได้เปลี่ยนชื่อไปเมื่อประมาณ 30 กว่าปีแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ ที่มารดาของ ร.ต.อ.ธรียศ จะได้รับในส่วนนี้
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ถึง คุณกรรณิการ์ กรณีของท่าน ได้ตอบคำถามที่ท่านขอทราบไปแล้ว ตามลำดับที่ 348 และลำดับที่ 356 ดังนั้น จึงขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หน่วย ภ.จว.นรคนายก ซึ่งเป็นหน่วยที่ท่านขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
ผู้ตอบ :[กง.1] วันที่-เวลา: [2020-01-10 13:48:52] IP: 125.24.100.253
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน