***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 918
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    เปิดสอบสายการเงินบัญชี
 รายละเอียด
    อยากทราบว่าในปีงบประมาณ 2556 จะมีการเปิดสอบสายการเงินหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดสายบัญชีอยากให้สายบัญชีรับบุคคลที่จบในสาขาใกล้เคียงได้ด้วย
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ - เวลา : [ ผู้มีสิทธิสอบ ] IP : 118.173.155.246
 
     
คำตอบ  
  สอบถามได้ที่กองการสอบครับ กรณีสายบัญชี ต้องมีวุฒิปริญญตรีทางบัญชีเท่านั้นครับ
วันที่-เวลา: [ 2015-03-27 10:39:44 ] IP: 180.180.122.12
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน