***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1189
 ประเภท : ด้านการบัญชี
 เรื่อง
    เมื่อเรียกรายงานบัญชีพักสินทรัพย์ไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า ยังคงมีรายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง 2 รายการ
 รายละเอียด
    หน่วยมีรายการบัญชีพักสินทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อ 2 ธ.ค.2554 จำนวน 2 รายการ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2555 หน่วยดำเนินการโอนล้างฯ เป็นสินทรัพย์รายตัวทั้ง 2 รายการ แต่เมื่อเรียกรายงานบัญชีพักสินทรัพย์ไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า ยังคงมีรายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง 2 รายการ สาเหตุเกิดจากอะไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เนื่องจากในขั้นตอนการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว(F-04) หน่วยไม่ได้ระบุวันที่เอกสารและวันผ่านรายการเป็นวันเดียวกับวันที่ตรวจรับคือ วันที่ 2 ธ.ค.2554
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-03-27 10:41:18] IP: 125.24.162.113
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน