***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 156
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    จำไม่ได้
 รายละเอียด
    ขออนุญาตประสานขอสำเนาหนังสือ ตร. ที่ 0010.23/3503 ลง 6 ธ.ค.61 ด้วยครับ หากค้นได้ ขอขอบคุณครับ (น้อง จนท.ทะเบียนพล กก.คชด.21) ช่วยให้หาครับ เบื้องต้นว่าเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ ไม่แน่ใจว่าใช่ไหม
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ถึง ร.ต.ต.เสาร์ หนังสือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ติดต่อ 02-205-1617 / 02-205-1614
ผู้ตอบ :[กง.1] วันที่-เวลา: [2020-01-10 14:26:54] IP: 125.24.100.253
 
คำตอบ  
  ถึง ร.ต.ต.เสาร์ สามารถก็อปปี้ ข้อความด้านล่าง ใส่ในช่องค้นหา หรือดาว์นโหลดเอกสารได้จากหน้าแรกของเว็บกองการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 พ.ย.62 (19 Nov 2019) http://www.finance.police.go.th/userdata/dialynews/news003/files/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF.jpg
ผู้ตอบ :[กง.2] วันที่-เวลา: [2020-01-13 11:00:03] IP: 101.108.101.122
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน