***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 122
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน ตำรวจเสียชีวิต
 รายละเอียด
    ข้าราชการตำรวจเสียชีวิตหลังจากที่ได้ประมวลผลเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว ค่ะ ขั้นตอนการดำเนินการทำเบิกเกินส่งคืนเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ และเงินที่ส่งคืน ต้องส่งคืนที่กองการเงินใชไหมคะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ถึง ส.ต.อ.หญิงพิมพ์ชนก กรณีส่งคืนเงินเดือน ขั้นตอนการดำเนินการ ตร.ได้มีหนังสือสั่งการให้หน่วยถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2557 ดังนั้น ให้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินเดือนของหน่วยที่ ส.ต.อ.หญิงพิมพ์ชนกฯ สังกัด หรือ งานเงินเดือน กง. (หมายเลขติดต่อ 02 205 2308 ) เนื่องจากมีรายละเอียดต่างๆที่ต่างทำการบันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ และการนำส่ง
ผู้ตอบ :[กง.1] วันที่-เวลา: [2020-01-10 13:59:08] IP: 125.24.100.253
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน