***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 92
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด
 รายละเอียด
    ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิก ทั้งหมดเป็นเงิน 1,630 บาท แต่ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.7/5393 ลง 29 ธ.ค.2549 รายการที่ให้เบิกจ่ายเป็นยอดเงินเพียง 840 บาท ไม่ทราบว่าส่วนต่างอีก 790 บาท เบิกจากงบไหนค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เบิกได้ตามที่ตกลงคลังไว้ ส่วนต่างต้องจ่ายเอง
ผู้ตอบ :[กง.6] วันที่-เวลา: [2020-01-13 10:09:28] IP: 125.24.96.65
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน