***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 75
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด
 รายละเอียด
    ขอทราบว่าค่าใช้จ่ายในการตำรวจสุภาพของผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด นำมาเบิกจากงบดำเนินงานทั้งหมด หรือ แบ่งเป็นเบิกจากงบกลาง และงบดำเนินงาน ค่ะ และแต่ละงบเบิกได้จำนวนเท่าไรค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  เบิกได้จากงบดำเนินงาน ตามที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ผู้ตอบ :[กง.6] วันที่-เวลา: [2020-01-13 10:10:59] IP: 125.24.96.65
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน