***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 16
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เบิกค่า x-ray คอมพิวเตอร์(MRI) ข้าราชการบำนาญ
 รายละเอียด
    ไปตรวจอาการมือเท้าชาที่คลินิคสมอง หมอทำใบส่งตัวเข้าทำการ MRI ที่รพ.ร้อยเอ็ด แล้วนำฟิล์มกลับไปที่คลินิค หมอประเมินว่าสมองฝ่อ ต้องกินยาต่อเนื่อง คำถามคือ ใบเสร็จออกให้วันที่ 28 ก.ย. 8,000 บาท จะต้องทำเรื่องเบิกคืนอย่างไร หมายเหตุ:ใบเสร็จตัวจริงกับเอกสารประกอบการเบิกจะได้อีก 2 อาทิตย์
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : ร.ต.ท.บุญเลิศ โสพัฒน์  วันที่ - เวลา : [ ร.ต.ท.บุญเลิศ โสพัฒน์ ] IP : 202.29.231.147
 
     

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน